กิจกรรมฝึกเด็กสมาธิสั้น ให้ใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นได้

  • English
  • ภาษาไทย

ปัจจุบันพบเด็กที่เป็นสมาธิสั้นประมาณร้อยละ 5 ในเด็กวัยเรียน เช่น ห้องเรียนมีนักเรียน 50 คน จะพบเด็กกลุ่มนี้ 2-3 คน ซึ่งอาการสมาธิสั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เลี้ยงดูตามใจ ไม่ฝึกวินัย สติปัญญาต่ำ เบื่อหน่าย ติดตามการเรียนไม่ทัน มีปัญหารบกวนจิตใจ แต่สามารถแก้สมาธิสั้นด้วยวิธีต่าง ๆ วันนี้เราจะมาบอกวิธีรักษาอาการสมาธิสั้นและวิธีฝึกสมาธิสั้นให้กับลูกๆของคุณกันครับ

การวินิจฉัยทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการสมาธิสั้น แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

- กลุ่มอาการขาดสมาธิ เช่น ทำกิจกรรมอะไรได้ไม่นาน ทำงานไม่เสร็จ ทำงานผิดบ่อยๆ ไม่ใส่ใจรายละเอียด ขี้ลืม ทำของหายเป็นประจำ เป็นต้น

- กลุ่มอาการซนอยู่ไม่นิ่ง เช่น ยุกยิก อยู่ไม่สุข ลุกเดินในห้องเรียน วิ่ง ปีนป่าย เล่นแรง รอคอยไม่ได้ พูดมาก พูดแทรก เป็นต้น

- กลุ่มที่พบอาการร่วมกันทั้ง 2 แบบ อาการจะเกิดในหลายสถานที่ ไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนหรือที่บ้าน และเริ่มมีอาการตั้งแต่ก่อนอายุ 7 ปี เห็นอาการได้ชัดเจน ในช่วงชั้นประถมปีที่ 2-3 เนื่องจากเป็นช่วงที่วิชาเรียนมีความยาก และต้องการความใส่ใจในการเรียนมากขึ้น

ปัจจุบันมีการรักษาและแก้สมาธิสั้นหลากหลายวิธี ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

- การให้ความรู้แก่พ่อแม่และคุณครู เพื่อให้เข้าใจการดำเนินโรค ข้อจำกัดของเด็ก

- การใช้ยาเพื่อช่วยให้มีสมาธิในการเรียนได้นานขึ้น โดยการวินิจฉัยและให้การรักษาโดยจิตแพทย์

- การปรับพฤติกรรมที่บ้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนรู้

- การช่วยเหลือในห้องเรียน

  จะมีวิธีไหนช่วยเหลือหรือฝึกสมาธิสั้นให้กับผู้ที่มีอาการสมาธิสั้นได้บ้าง

- การใช้พฤติกรรมบำบัดโดยนักจิตวิทยา ในกรณีที่เด็กมีอาการก้าวร้าวรุนแรง สามารถฝึกสมาธิสั้นไห้แก่เด็กได้

- การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ช่วยให้เด็กได้คิดและฝึกสมาธิสั้น

- คุณครูที่โรงเรียนสามารถช่วยฝึกสมาธิสั้นให้แก่เด็กได้มากในการให้เวลากับเด็ก หาสิ่งที่เด็กชอบมาให้ทำ พร้อมทั้งให้กำลังใจ คำชมเชย และรางวัลแก่เด็ก

- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับประทานอาหารที่ใส่สี ใส่สารกันบูด สารแต่งกลิ่นรส หรือน้ำตาลมากเกินไป รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้น

ถ้าต้องการแก้สมาธิสั้นให้กับลูกอย่างได้ผล แนะนำให้พาลูกมาที่ สถาบัน BrainFit Studio เพื่อฝึกสมาธิสั้น ให้ลูกคุณมีอาการสมาธิสั้นที่ดีขึ้น ด้วยคอร์สที่ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะ