• English
  • ภาษาไทย

เกี่ยวกับเรา

orem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัว

บล็อกล่าสุด

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสนใจมองหาโรงเรียนนานาชาติให้กับลูกน้อย...
พ่อแม่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือรู้แล้วแต่ยังนิ่งนอนใจ...
คุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าเด็กสมาธิสั้นเลี้ยงยากกว่าเด็กทั่วไป...
ปัจจุบันพบเด็กที่เป็นสมาธิสั้นประมาณร้อยละ 5 ในเด็กวัยเรียน เช่น ห้องเรียนมีนักเรียน 50 คน...