5 ข้อดีเลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติให้ลูกรัก

  • English
  • ภาษาไทย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสนใจมองหาโรงเรียนนานาชาติให้กับลูกน้อย แต่ยังไม่รู้ว่าโรงเรียนมีข้อดีอะไรบ้าง จะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ

1.ภาษา 
แน่นอนว่าข้อดีของโรงเรียนนานาชาติก็คือการได้เรียนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นและแม่นยำ เพราะนักเรียนและครูต่างต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลา ดังนั้นเด็กจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียน และในปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติเพิ่มภาษาที่สามเข้าไปด้วย เช่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ทำให้เด็กนานาชาติสามารถพูดได้มากกว่าสองภาษา
 

2.ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
เด็กๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติส่วนมากมีความมั่นใจกล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออก บรรยากาศในการเรียนที่จะคอยกระตุ้นเด็กๆให้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความเห็นกัน อย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักเรียนได้แสดงออกบนเวที ในเทศกาลงานสำคัญต่างๆของโรงเรียน ทำให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
 

3.ฝึกการคิดวิเคราะห์
การบ้านของเด็กโรงเรียนนานาชาติส่วนมากจะเป็นการตั้งคำถาม เพื่อให้เด็กไปค้นคว้าและหาคำตอบจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เด็กได้รู้จักวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ
 

4.จำนวนนักเรียนในห้องน้อย 
มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติส่วนมากจะกำหนดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน ทำให้คุณครูดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่งถึง และสามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้เป็นรายบุคคล ทำให้เด็กๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่ การเรียนการสอนได้ประสิทธิภาพสูง
 

5.รู้จักการเข้าสังคมที่มีความแตกต่าง
แน่นอนว่าโรงเรียนนานาชาติจะต้องมีเด็กนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ การมีเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากหลายประเทศ ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมของเพื่อนๆได้ เป็นการช่วยส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสิ่งที่เรานำมาแนะนำให้คุณพ่อคุณในวันนี้ เริ่มรู้สึกสนใจและอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนกันมากขึ้นหรือยังค่ะ แต่อย่างไรก็ตามอยากให้คุณพ่อคุณแม่ศึกษาข้อมูลที่เหมาะสมกับลูกๆ และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School