เลี้ยงเด็กสมาธิสั้นเป็นเรื่องง่าย แค่เข้าใจ

  • English
  • ภาษาไทย

คุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าเด็กสมาธิสั้นเลี้ยงยากกว่าเด็กทั่วไป เพราะเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นมักไม่ค่อยเชื่อฟัง ดื้อ ซน จนทำให้ต้องปวดหัวกันเลยทีเดียว วันนี้เลยจะมาบอกเทคนิคเลี้ยงเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น แค่เข้าใจก็เลี้ยงได้ง่าย

โรคสมาธิสั้นเกิดจากความสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ที่ทำหน้าที่ควบคุมสมาธิ การจดจ่อ และอารมณ์ ทำงานน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ทำให้เด็กสมาธิสั้นจะไม่ค่อยมีสมาธิ วอกแวก อยู่นิ่งไม่ได้ ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ยาก ส่งผลต่อการการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวัน แต่สามารถเลี้ยงเด็กสมาธิสั้นได้ง่าย หากเข้าใจเทคนิคดังต่อไปนี้

เทคนิคที่ 1 คุณครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือกันเฝ้าติดตามและคอยตักเตือนเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น เพราะเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็รในด้านของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งต้องคอยตักเตือน ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ขิด

เทคนิคที่ 2 คอยหนุนจิตใจเด็กสมาธิสั้นด้วยการชื่นชมเมื่อมีพฤติกรรมที่ดี หรือยินดีกับความสำเร็จที่ลูกสามารถทำได้ ควรพูดจาอย่างอ่อนโยนด้วยน้ำเสียงที่นุมนวล พยายามหาดุ เปลี่ยนจากได้ดุเป็นการเตือนพูดสั่งสอนแบบใจเย็น

เทคนิคที่ 3 ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ลูกทำสิ่งต่างๆ แทนการสั่ง เช่น ทำการบ้านให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะให้ออกไปเล่นกับเพื่อน หรือช่วยกรอกน้ำก่อนเดี๋ยวให้เงินไปซื้อขนม เป็นต้น

เทคนิคที่ 4 ให้ลูกรับรู้ถึงขีดจำกัดของเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำ เช่น ควรเข้านอน-ตื่นนอนกี่โมง เวลาไหนที่ควรทำการบ้าน เวลาไหนที่สามารถเล่นได้ เพื่อให้เด็กสมาธิสั้นมีระเบียบแบบแผนที่ดี

จะเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่จะทำให้เลี้ยงเด็กสมาธิให้ได้ง่ายก็คือความเข้าใจ ความเอาใจใส่ และจะดีไม่น้อยถ้าส่งลูกให้มาลงคอร์สสมาธิสั้นกับสถาบัน BrainFit Studio เพราะที่นี่มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กมีอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่ดีขึ้น