ไฮเปอร์กับสมาธิสั้นต่างกัน อย่างไร

  • English
  • ภาษาไทย

เด็กไฮเปอร์เป็นเด็กสมาธิสั้น จริงหรือไม่ เป็นข้อที่ผู้ปกครองหลายๆ คนสงสัย และมักจะแยกไม่ออกระหว่างเด็กที่เป็นไฮเปอร์และเด็กสมาธิเด็ก บ้างเข้าใจว่าไฮเปอร์กับสมาธิสั้นคือ อาการอย่างเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว เด็กไฮเปอร์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสมาธิสั้นเสมอไป เป็นเพียงแค่อาการอยู่ไม่สุข ไม่อยู่นิ่งของเด็กๆ เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไฮเปอร์นั้นมีอยู่มากมาย

สาเหตุของเด็กที่เป็นไฮเปอร์นั้นเป็นไปได้หลายปัจจัยแต่ที่พบบ่อยนั้น ได้แก่ เกิดจากสมาธิสั้น, เกิดจากการที่เด็กมีไอคิวสูง, เกิดจากพัฒนาการทางระบบประสาทล่าช้า, เกิดจากการที่เคยได้รับความกระทบกระเทือน หรือติดเชื้อของสมอง และเกิดจากไฮเปอร์โดยธรรมชาติ

ส่วนสาเหตุของ โรคสมาธิสั้นนั้น  ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด มักเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและสมาธิและน้อยกว่าปกติ และสิ่งที่น่าสนใจคือ โรคสมาธิสั้นสามารถเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมได้ หากพ่อหรือแม่เป็นโรคนี้ลูกก็มีโอกาสเป็นได้ถึง 50% และอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่มารดาตั้งครรภ์

ซึ่งทั้งไอเปอร์และสมาธิสั้น เป็นโรคที่จะแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม สำหรับอาการของเด็กไฮเปอร์นั้น สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ แต่อาการของโรคสมาธิสั้น สามารถรักษาได้เพียง 10-15% เท่านั้น ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่ก็จะไม่หายขาด จะเหลือประมาณ 60% ที่ติดตัวไปจนโต หากไม่ได้รับการรักษาและการฝึกพัฒนาสมาธิ โรคสมาธิสั้นใช้ว่าจะรักษาไม่ได้เลยทีเดียว อาจรักษาโดยการพบแพทย์ ทานยา หรือ การพัฒนาสมาธิ พัฒนาทักษะต่างๆ ถ้าเด็กสมาธิสั้นได้รับการพัฒนาทักษะและการฝึกสมาธิที่ถูกวิธี ก็สามารถควบคุมสมาธิและเป็นเด็กที่มีความจำดีขึ้นได้

ที่สถาบัน BrainFit Studio มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้นได้ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถฝึกสมองและฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา สมาธิ ความจำ ความเร็วในการคิด และความสามารถในการเรียงลำดับก่อนหลังด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและผ่านการวิจัยทางประสาทวิทยามาแล้วกว่า 30 ปี การวิจัยกลไกของสมอง