บล็อก

  • English
  • ภาษาไทย
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสนใจมองหาโรงเรียนนานาชาติให้กับลูกน้อย...
พ่อแม่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือรู้แล้วแต่ยังนิ่งนอนใจ...
คุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าเด็กสมาธิสั้นเลี้ยงยากกว่าเด็กทั่วไป...
ปัจจุบันพบเด็กที่เป็นสมาธิสั้นประมาณร้อยละ 5 ในเด็กวัยเรียน เช่น ห้องเรียนมีนักเรียน 50 คน...
เด็กไฮเปอร์เป็นเด็กสมาธิสั้น จริงหรือไม่ เป็นข้อที่ผู้ปกครองหลายๆ คนสงสัย...
มีท่อนต่างๆ ของ Lorem Ipsum ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ...
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมกัน Lorem Ipsum ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดตัวอักษรที่สุ่มขึ้นมามั่วๆ...
มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว...

Pages